Uvjeti korištenja

Za potrebe ovih općih uvjeta MARIJINA TRPEZA označava Marijina trpeza d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Črešnjevec 43, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS)080777880, OIB 78342979076.

 

 

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA I PRODAJE PUTEM USLUGE WEB SHOP

 

1.         OPĆE ODREDBE

 

1.1          Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje web stranice društva Marijina trpeza d.o.o.

 i korištenja usluge WEB SHOP društva Marijina trpeza d.o.o.

od strane korisnika.

 

1.2          U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:

 

Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Marijina trpeza d.o.o.

 

Korisnik označava svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

 

Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu fizičku osobu, koja se registrirala za korištenje WEBSHOP usluge na web stranicama sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.

 

WEBSHOP usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda Marijina trpeza d.o.o.putem web stranica.

 

1.3          Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

 

2.         OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

 

2.1          Pristupom na web stranicu Marijina trpeza d.o.o.korisnik se obvezuje da neće:

 

·         koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

·         unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni zakonima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, diskriminirajuće sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost ili sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese;

·         mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;

·          koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;

·         koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;

·          unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, spamoveili slično.

 

2.2          Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Marijina trpeza d.o.o.ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Marijina trpeza d.o.o.ili bilo kojoj trećoj osobi.

 

2.3          Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

 

2.4          Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem web stranica te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

 

2.5          Marijina trpeza d.o.o.se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

 

2.6          Web stranice mogu sadržavati dokumente, podatke, informacije kao i veze (linkove) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to razumno potrebno i moguće, kao takve označavati. Marijina trpeza d.o.o.nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Marijina trpeza d.o.o.se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Marijina trpeza d.o.o.samo zbog postojanja veze s web stranicom.

 

2.7          Marijina trpeza d.o.o.zadržava bez najave pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

 

2.8          Marijina trpeza d.o.o.neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

 

2.9          Marijina trpeza d.o.o.zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

 

2.10       Marijina trpeza d.o.o.zadržava pravo spriječiti pristup web stranicama IP adresama, odnosno korisnicima, s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s tog osnova neće snositi nikakvu odgovornost.

 

2.11       Marijina trpeza d.o.o.niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i WEBSHOP usluzi.

 

 

3.         ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 

3.1          Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Marijina trpeza d.o.o.ili njezinih ovlaštenika.

 

3.2          Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

 

3.3          Marijina trpeza d.o.o.ne prenosi na korisnika bilo koja prava vezana na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i uputama na samim web stranicama.

 

3.4          Korisnik osobito nema pravo skidati (download), umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu poštujući pritom autorska prava trećih osoba.

 

3.5          Korisniku se može samo izričito dati pravo da skida (download) određene sadržaje na web stranici. U tom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj i u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta poštujući pritom autorska prava trećih osoba.

 

3.6          Marijina trpeza d.o.o.ne odgovara za eventualna kršenja autorskih prava radi pohrane podataka (upload), uključujući fotografije i dokumente, na web stranice od strane korisnika, te će po pozivu i dokazu o postojanju autorskih prava treće osobe iste ukloniti sa web stranica u najkraćem mogućem rok. Ukoliko su korisnici na web stranicu pohranili (upload) podatke nad kojima sami polažu autorska prava, isti su pritom dali suglasnosti da ti podaci postaju isključivo vlasništvo Marijina trpeza d.o.o .te ih Marijina trpeza d.o.o .ima pravo neograničeno koristiti u komercijalne svrhe bez naknade.

 

 

 

 

 

 

 

4.         ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

4.1          Prije pristupa određenim sadržajima na web stranici korisnici će biti obvezni dati Marijina trpeza d.o.o..osobne podatke (registracija korisnika). U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

 

4.2          Označavanjem odgovarajućihpolja na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

 

·         suglasnost da Marijina trpeza d.o.o.može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Marijina trpeza d.o.o.navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika iMarijina trpeza d.o.o., te sprječavanja eventualnih zlouporaba;

·         potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Marijina trpeza d.o.o.na zadovoljstvo korisnika;

·         davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha;

 

4.3          Marijina trpeza d.o.o.će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

 

4.4          Marijina trpeza d.o.o.neće neovlašteno razotkriti osobne podatke registriranog korisnika trećim osobama.

 

4.5          Marijina trpeza d.o.o.će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu, koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka, kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

 

4.6          Marijina trpeza d.o.o.će omogućiti registriranim korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravnoMarijina trpeza d.o.o.

 

4.7.        Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Marijina trpeza d.o.o.će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

 

4.8.        Korisnik jamči da su podaci koje je upisao potpuni, istiniti, točni i ažurni.

 

5.         NAČIN KORIŠTENJA USLUGE WEBSHOP I REGISTRACIJA KORISNIKA

 

5.1          Korištenje usluge WEBSHOP je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što isti potvrđuju samim korištenjem WEBSHOP usluge.

 

5.2          Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke, odnosno druge podatke, teoznačavanjem predviđenog polja pristati na korištenje takvih podataka kako bi se mogao registrirati.

 

5.3          Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobit će na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja WEBSHOP usluge. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i zaporke. Ukoliko registrirani korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke sve do trenutka dok ne obavijesti Marijina trpeza d.o.o.putem kontakata objavljenih na web stranici te pritom izričito naznači da se sumnja u neautorizirano korištenje. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.

 

5.4          Registracijom korisnik potvrđuje i izričito izjavljuje:

 

·         da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na WEBSHOP usluge;

·         da je dao potpune, točne, istinite i ažurne podatke;

·         da daje izričitu suglasnost da Marijina trpeza d.o.o.može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Marijina trpeza d.o.o.navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika iMarijina trpeza d.o.o., te sprječavanja eventualnih zlouporaba;

 

6.         NAČIN ODABIRA I NARUČIVANJA (KUPNJE) PROIZVODA

 

6.1          Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem WEBSHOP usluge vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode dostupne putem WEBSHOP usluge kao „Proizvodi“ili „Artikli“ na način da ih bira na temelju prikazane slike, identifikacijskog broja i/ili oznake i osnovnog opisa proizvoda.

 

6.2          Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl. Marijina trpeza d.o.o.ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.Ukoliko proizvod više nije dostupan na zalihama ili je povučen iz prodaje isto će biti naznačeno odnosno slika proizvoda će biti uklonjena s web stranica.

 

6.3          Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Naručivanjem proizvoda registrirani korisnik postaje kupac. Klikom na ikonu "U košaricu", odabrani proizvod sprema se u virtualnu potrošačku košaricu. U košarici kupac može povećavati broj istog, već kupljenog proizvoda, brisati ili mijenjati odabrane proizvode.

 

6.4.        Za nastavak postupkai kupovinu odabranih artikala potrebno kliknuti "Kupi" gdje se nalaze svi odabrani proizvodi.

 

6.5.        Za odustajanje od kupovine artikala potrebno je kliknuti „Odustani“.

 

6.6.        Roba se smatra naručenom u trenutku kada registrirani korisnik (kupac) prođe cijeli predviđeni postupak narudžbe. Po završetku postupka narudžbe, na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao korisnik (kupac,) dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena.

 

6.7.        Ukoliko Marijina trpeza d.o.o.nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca u roku od 48 sati, ili telefonski ili putem e-mail-a, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod  i zatražiti povrat novca ili zatražiti zamjenski proizvod.

 

 

7.         CIJENE PROIZVODA KOD KUPNJE PUTEM WEBSHOP USLUGE

 

7.1          Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama ("HRK") i uključuju porez na dodanu vrijednost(PDV)sukladno zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske, odnosno gdje Marijina trpeza d.o.o.ima sjedište.

 

7.2          Na kupovinu putem WEBSHOP-a Marijina trpeza d.o.o.može odrediti skupne ili pojedinačne popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje ili radi određenih akcijskih prodaja, odnosno određene vrste, grupe ili kategorije proizvoda (brandova). Proizvodi na koje se odnose popusti jasno će se naznačiti uz popust koji se odnosi na taj proizvod.

 

7.3.        Marijina trpeza d.o.o.zadržava pravo na promjene cijena proizvoda do trenutka potvrde kupovine.

 

7.4.        Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem WEBSHOP usluge. Ugovor o kupoprodaji smatra se sklopljenim u trenutku primitka plaćanja.

 

7.5.        Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u iskazanu cijenu proizvoda na web stranicama.

 

 

 

 

 

 

 

8.         NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

 

8.1.        Registrirani korisnici mogu plaćati proizvodeisključivo općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva po ponudi.

 

8.2.        Samo nakon uspješno obavljene autorizacije registrirani korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem WEBSHOP usluge. U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida.

 

8.3.        Registrirani korisnik izričitopreuzima odgovornost za ispravnost podataka koji su navedeni registracije te da su isti potpun, točni, istiniti i ažurirani.

 

 

 

 

 

9.         DOSTAVAKOD KUPNJE PUTEM WEBSHOP USLUGE

 

9.1          Dostava proizvoda do 500,00 kn sa PDV-om naplaćuje se 30 kn, a iznad 500,00 kn je besplatna na području cijele Hrvatske.

 

 

 

9.2.        U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV, VAT, DDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Registrirani korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojni i ostalih upravnih i poreznih davanja.

 

9.3          U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke radi više sile i/ili bez krivnjeMarijina trpeza d.o.o., te ukoliko iz bilo kojeg razloga registrirani korisnik (kupac) nije dostupan na kontaktekoji je naveo prilikom registracije kako bi ga se o istome obavijestilo, Marijina trpeza d.o.o.ne odgovara za kašnjenje isporuke.

 

9.4.        Korisniku će proizvodi biti isporučeni na adresu dostavekoja je navedena prilikom registracije korisnika (kupca), a ukoliko registrirani korisnik (kupac) nije osobno dostupan ili ne prima dostavu na adresukoju je naveo kao adresu dostave bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili se dostava može preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

 

9.5.        Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled i da nema primjedbi na oštećenja na transportnim pakiranjima.

 

9.6.        Ukoliko registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, te putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 24 (dvadeset i četiri) sataobavijestiti Marijina trpeza d.o.o.da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke Marijina trpeza d.o.o.se obvezuje na zahtjev registriranog korisnika u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodi koji se nalazi na zalihama kod Marijina trpeza d.o.o.ili će Marijina trpeza d.o.o.na zahtjev registriranog korisnika izvršiti povrat novca.

 

9.7.      Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Marijina trpeza d.o.o.zadržava pravo na nadoknadu nastalih joj troškova

 

 

 

 

10.       POVRAT I REKLAMACIJA KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

 

10.1       Registrirani korisnik ima pravo u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana primitka proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Marijina trpeza d.o.o.će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku 15 (petnaest) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu u reklamaciji.

 

10.2       Registrirani korisnik je dužan najaviti povrat kupljenih proizvoda pismenim putem na info@marijina-trpeza.com

10.3       Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu navedenu u reklamaciji. Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.

 

10.4 PRAVILNO SKLADIŠTENJE Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) uz priložen račun.

 

10.5       Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada Marijina trpeza d.o.o.nije dužna izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

 

10.6       Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, Marijina trpeza d.o.o.će snosititrošak ponovnog slanja proizvoda.

 

10.7       Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od 7 (sedam) radnih dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Marijina trpeza d.o.o.koja se prema zahtjevu korisnika obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca  u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je zaprimila krivo isporučeni proizvod.

 

10.8       Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana predviđenog za isporuku proizvoda i to putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. Marijina trpeza d.o.o.je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

 

10.9       Svi prigovori i reklamacije podnose se pisano na adresu sjedišta Marijina trpeza d.o.o.ili na e-mail adresu info@marijina-trpeza.com

 

 

11.       OSTALI UVJETIWEBSHOP USLUGE

 

11.1       Marijina trpeza d.o.o.ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećim osobama, uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem, te u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja WEBSHOP usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjomMarijina trpeza d.o.o.

 

11.2       Marijina trpeza d.o.o.ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja WEBSHOP usluge.

 

11.3       Na korištenje WEBSHOP usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona i propisa koji se odnose na pružanje i korištenje takvih vrsta usluga.

 

11.4       Na korištenje WEBSHOP usluga primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača.

 

11.5       U ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo uz suglasnost zakonskog zastupnika.

 

 

12.       IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

 

12.1       Marijina trpeza d.o.o.zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno WEBSHOP usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

 

12.2       Za korištenje WEBSHOP usluge važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku primitka kupoprodajne cijene.

 

 

 

 

 

 

13.       NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

 

13.1       Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu (Republika Hrvatska).

 

13.2       U slučaju spora mjerodavno je materijalno pravo Republike Hrvatske.

 

 

 

Marijina trpeza d.o.o., Črešnjevec 43, 10000 Zagreb